Praktický lékař Pardubice

LOGO NAHORE DOLEVA Praktický lékař Pardubice MUDr. Jan Tišer

Akreditován pro obory chirurgie, praktické lékařství, urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace (specializovaná způsobilost ministerstva zdravotnictví, lektorské licence české lékařské komory).

Postgraduální nástavbové akreditace v plastické chirurgii:

Estetická chirurgie obličeje (2009 - lektor Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.)
Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky (2009 - lektor Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.)
Povinný specializační kurz v plastické chirurgii  2007 - lektor Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.)


Odborná praxe:

1991 – 1996  anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína - Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
1997 – dosud - chirurgie – z toho 6 let Kardiochirurgie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2007 – dosud – jednatel společnosti Medical Gate s.r.o, odborný garant všech lékařských specializací společnosti
 
Medicínské exkluzivity: operace očních víček, operace křečových žil, mini face lift, tříselná kýla, konzervativní léčba artrosy kloubů

Praktický lékař Pardubice

M-Gate klinika zahájila provoz v květnu 2008. Pacientům nabízí komplexní služby v oblasti primární i sekundární lékařské péče. Klinika je personálně a technicky vybavena pro řešení běžných i složitějších diagnostických a terapeutických situací v krátkém čase. Disponuje například vlastním ultrazvukem a biochemickou laboratoří. Zařízení je vybaveno zákrokovým sálem pro ambulantní chirurgické výkony. Větší operace se provádějí v privátním lůžkovém zařízení v Mladé Boleslavi - Klinika Dr. Pírka. Mimo českého jazyka je možná komunikace v němčině a angličtině.
Praktické lékařství je plně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění. Operace v rámci jednodenní chirurgie jsou rovněž plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Ostatní (ambulantní výkony a zákroky) jsou prováděny za přímou úhradu dle platných ceníků (všechny chirurgické ambulantní zákroky, výkony sportovní medicíny, očkování, smluvní preventivní péče).

Nadstandardní péče - Lékař Pardubice

Vlastní lékařská péče je poskytována všem pacientům nad rámec stanovený legislativou a to v tomto smyslu:

  • náročné výkony, konzultace, vyšetření mimo základní ordinační hodiny
  • biochemická laboratoř s možností detailních analýz krve

Nadstandard je vymezen časem mimo základní ordinační hodiny, pro omezený počet pojištěnců. Rezervace přes ON-line rezervační systém, rozšíření služeb pro rodinné příslušníky, telefonní spojení do 18-ti hodin, komunikace v němčině, angličtině, chirurgické služby v paušálu, zastoupení při jednání s jinými medicínskými odbornostmi, možnosti parkování v areálu kliniky, zvláštní komfortně vybavená čekárna.

M-Gate klinika - Pardubice


logo_paticka

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Praktický lékař Pardubice | Tel.: 734 582 909, centrum@medicalgate.cz.

Textové podklady a fotografie vlastní Medical Gate. Grafický layout a provedení poskytuje IT Partner.